• ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020​

  Εκπόνηση Επενδυτικού Σχεδίου και κατάθεση Πρότασης στις ενεργές Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ

 • Υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

  Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

   

  Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

  Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων θα διαρκέσει από 18/12/2017 έως 28/3/2018.

  Ωστόσο, κάνουμε ήδη δεκτές αιτήσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο φάκελός σας θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν.

 • Κατηγορίες Δικαιούχων

  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

   Κατηγορία Δικαιούχων Α:

   Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

   Κατηγορία Δικαιούχων Β:

   Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

   Ύψος επιδότησης

    

   25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

    

  • Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 5-15 ημέρες

   Ποια είναι η διαδικασία;

   1

   Συμπληρώνεις τη φόρμα

   2

   Ελέγχουμε την εκπλήρωση των κριτηρίων

   3

   Κάνουμε συνάντηση γνωριμίας

   4

   Καταθέτουμε την πρόταση

  • Αν για κάποιο λόγο δεν σας εμφανίζεται η φόρμα, πατήστε εδώ.

   Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

    

  • Γιατί να επιλέξεις εμάς;

   Επαγγελματική δημιουργία και υποβολή φακέλου ΕΣΠΑ

   Υπό την επίβλεψη του "Ελληνικού Ινστιτούτου για το ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"

   Διασφάλιση υψηλής ποιότητας της πρότασης και συνεπώς υψηλότατου ποσοστού επιτυχίας

  • Επιπλέον Πληροφορίες

   Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

   Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

   • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
   • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
   • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
   • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

    Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

     

    Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

    • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια–διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
    • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
    • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές–εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
    • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

    Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

     Επιδοτούμενες δαπάνες

      

     Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

     • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
     • Μεταφορικά μέσα
     • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
     • Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
     • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
     • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
     • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

     Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

     • Θες να δημιουργήσουμε και να καταθέσουμε το φάκελό σου;

      Δήλωσε συμμετοχή χωρίς καμία δέσμευση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τα επόμενα βήματα!

     • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

      Για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις, επικοινώνησε μαζί μας!

      Αργούς 148, 104 41, Αθήνα

      info@espaonline.gr

      (+30) 211 012 7957

      Ώρες: 09:00 - 17:00

      All Posts
      ×