• ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020​

  Εκπόνηση Επενδυτικού Σχεδίου και κατάθεση Πρότασης στις ενεργές Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ

 • Υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

  Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω"

  Επιδότηση 50% για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό

   

  Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

   

  Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Ÿ Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

  Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων θα διαρκέσει από από 18/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

  Ωστόσο, κάνουμε ήδη δεκτές αιτήσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο φάκελός σας θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν.

 • Κατηγορίες Δικαιούχων

   

  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
  • παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
  • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

   Ύψος επιδότησης

    

   Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

  • Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 5-15 ημέρες

   Ποια είναι η διαδικασία;

   1

   Συμπληρώνεις τη φόρμα

   2

   Ελέγχουμε την εκπλήρωση των κριτηρίων

   3

   Κάνουμε συνάντηση γνωριμίας

   4

   Καταθέτουμε την πρόταση

  • Αν για κάποιο λόγο δεν σας εμφανίζεται η φόρμα, πατήστε εδώ.

   Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Γιατί να επιλέξεις εμάς;

   Επαγγελματική δημιουργία και υποβολή φακέλου ΕΣΠΑ

   Υπό την επίβλεψη του "Ελληνικού Ινστιτούτου για το ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"

   Διασφάλιση υψηλής ποιότητας της πρότασης και συνεπώς υψηλότατου ποσοστού επιτυχίας

  • Επιπλέον Πληροφορίες

   Στρατηγικοί τομείς επένδυσης

   • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων
   • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
   • Υλικά/ Κατασκευές
   • Ενέργεια
   • Περιβάλλον
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
   • Υγεία/ Φάρμακα.

   Προϋπολογισμός ανά έκθεση

   Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

    

   Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

   • μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ
   • μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ
   • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

    Επιδοτούμενες δαπάνες

    • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
    • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
    • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
    • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
    • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
    • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
    • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

    Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

    • Θες να δημιουργήσουμε και να καταθέσουμε το φάκελό σου;

     Δήλωσε συμμετοχή χωρίς καμία δέσμευση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τα επόμενα βήματα!

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

     Για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις, επικοινώνησε μαζί μας!

     Αργούς 148, 104 41, Αθήνα

     info@espaonline.gr

     (+30) 211 012 7957

     Ώρες: 09:00 - 17:00

     All Posts
     ×